• מייל| ido@cohengigi.com
  • פקס| 03-6416285
  • טלפון| 03-6436985
  • כתובתנו| קהילת סלוניקי 9 תל אביב
טלפוןנווט

מחלקת ביקורת

בסוף כל שנה על החברה להעביר לרואה החשבון שלה את דוחותיה הכספיים לביקורת.

ביקורת הדוחות הכספיים מאפשרת לרואה החשבון לקבוע ולתת חוות דעת שאכן הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ומשקפים את מצבה הכלכלי של החברה.

את הדוחות החתומים על ידי הנהלת החברה והכוללים את חוות הדעת של רואה החשבון יש להגיש לבעלי המניות של החברה, למס הכנסה, ובמידת הצורך גם לבנקים ולרשם החברות. 

פעולת הביקורת הינה בעיקר בדיקת נאותות הנתונים שהוצגו בדוחות הכספיים של החברה.

בכדי לערוך את הביקורת, הנהלת החברה נדרשת למסור לרו"ח המבקר מסמכים ואישורים על פי דרישתו, כגון :ספירת מלאי, אישור יתרות מהבנק, אישור על ניכוי מס במקור מהלקוחות, כרטסות חשבונות מלקוחות וספקים, רשימה מסודרת של המחאות דחויות שניתנו וכו'.

הרשימה המלאה הנדרשת לביקורת דוחות שנתית:  (קישור)  

עריכת דוחות כספיים

בחברות קטנות ובינוניות (שאינן ציבוריות) מקובל כי רואה החשבון מסייע גם בעריכת הדוחות הכספיים. הדוחות נערכים על פי התקינה החשבונאית המקובלת בישראל.

עריכת הדוחות הכספיים היא במהותה בניית הדוח הכספי מתוך הנתונים הגולמיים שהוזנו על ידי הנהלת החשבונות.

למשרד כהן גיגי יש את הידע, היכולת והניסיון לערוך ולבקר את הדוחות הכספיים, השנתיים או הרבעוניים, לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל, בעברית ובאנגלית, בשקלים ובכל מטבע.

הכנת דוחות שנתיים ליחידים ובעלי שליטה

כל עצמאי, בעל שליטה בחברה ו/או שכיר בעל הכנסה גבוהה חייב בהגשת דו"ח שנתי אישי למס הכנסה על הכנסותיו במהלך השנה.

הרשימה המלאה הנדרשת להכנת דו"ח אישי (קישור) 

פרופיל המשרד

המשרד הוקם בשנת 2003 ועוסק במתן שירותי ראיית חשבון וביקורת, יעוץ מס וליווי עסקי וכן שירותי מיקור חוץ
(Outsourcing) של מחלקת הכספים בארגון.

למשרד ניסיון רב בכל סוגיות המס ובסביבה העסקית הייחודית של עסקים בינוניים וקטנים.

תחומי התמחות

✓ ביקורת וראיית חשבון
✓ ייעוץ מס ע"י מחלקת מיסים.
✓ לווי עסקי – ניהול כספים.
✓ הנהלת חשבונות חיצונית
✓ הנהלת חשבונות רב מטבעית ובאנגלית. 
✓ הנהלת חשבונות על סאפ
✓ הכנת תלושים וחשבות שכר
✓ גיוס אשראי. 

פרטי יצירת קשר

 כתובתנו| קהילת סלוניקי 9 תל אביב

  טלפון| 03-6436985

  פקס| 03-6416285

  מייל| ido@cohengigi.com